a a a

Decernarea premiilor „Cristalul calității” în domeniul Cercetării

Press releases

Decernarea premiilor „Cristalul calității” în domeniul Cercetării
23 April 2021

În data de 23 aprilie 2021, la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a desfășurat ceremonia de decernare a premiilor „Cristalul Calității” în domeniul cercetării. 

„Cristalul Calității”, Diplome de laureat a Concursului National „Teza de doctorat de excelență a anului 2020” și Premii în numele unor personalități științifice marcante din Republica Moldova -  Ion Ganea, Natalia Gheorghiu, Valeriu Canțer, Virgil Mândâcanu, Anatolie Jacotă, Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco, Nicolae Bucun, Constantin Turtă, Vladimir Axionov - au fost înmânate celor 12 câștigători. Acest concurs, inițiat de către Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare, a ajuns la cea de-a 11 ediție. În ediția din acest an, au fost înaintate la concurs, de către comisiile de experţi în domeniul atestării, 22 de teze, inclusiv 1 teze de doctor habilitat și 21 de teze de doctor. Comitetul de concurs, format din reprezentanți ai tuturor domeniilor majore ale știinţei, după evaluări și dezbateri, a stabilit cele 12 teze de doctorat de excelență ale anului 2020. Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifice a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate. În conformitate cu Regulamentul de desfășurare a competiției au fost desemnate 11 teze de doctorat de excelenţă (de gradul I, II și III) și 1 teză de doctor habilitat de excelenţă în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale și tehnice; știinţe socioumane. 

Conducătorilor și consultanţilor ştiinţifici ai tezelor laureaţilor le-au fost decernate diplome de merit. 

Lista integrală a laureaților concursului o puteți accesa AICI