a a a

Comisia de evaluare externă constituită de către ENQA în vizita de documentare la ANACEC

Press releases

Comisia de evaluare externă constituită de către ENQA în vizita de documentare la ANACEC
22 June 2023

În perioada 19-21.06.2023, la ANACEC s-a realizat vizita de documentare a Comisiei de evaluare externă constituită de către Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) pentru evaluarea instituțională a Agenției.

În cadrul vizitei au avut loc mai multe interviuri ale Comisiei de evaluare ENQA cu părțile interesate și anume: Ministrul și Secretarul de Stat al MEC, managementul executiv al ANACEC, membrii Consiliului de conducere, angajații Direcției evaluare în învățământul superior, membrii Comisiei de profil în învățământul superior, reprezentanții instituțiilor de învățământul superior (rectori, vice-rectori, șefi ai departamentelor de asigurare a calității), evaluatori ANACEC (cadre didactice, studenți, angajatori, experți internaționali).

Evaluarea externă reprezintă o oportunitate excelentă de a primi feedback extern cu privire la nivelul de realizare a standardelor ENQA de către ANACEC.

În funcție de constatările experților privind nivelul de realizare a standardelor ENQA, o posibilă finalitate a procesului ar fi acceptarea ANACEC în calitate de membru cu drepturi depline a ENQA, cu ulterioara înscriere în Registrul EQAR (Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior).

Exprimăm gratitudinea și recunoștința noastră tuturor participanților la interviuri pentru implicare și susținere.