a a a

Anunț privind recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de studii superioare de master

News

Anunț privind recepționarea dosarelor de evaluare externă a programelor de studii superioare de master
20 June 2021
 

Vă informăm că în perioada 21-25 iunie 2021, Agenția Națională de Asigurare a  Calității în Educație și Cercetare va recepționa dosarele de evaluare externă în vederea acreditării/autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de master în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și  acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de  formare continuă, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 616 din 18.05.2016 cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la Ordinul ANACEC nr. 22 din 01.10.2020 Cu privire la planificarea evaluării  externe a programelor de studii superioare pentru anul de învățământ 2020-2021. 

Totodată, Vă informăm că cererile de inițiere a procedurii de evaluare externă precum și dosarele de evaluare  externă la programele de studii superioare de master supuse procesului de evaluare externă vor fi depuse la sediul ANACEC situat la adresa: mun. Chisinau, str. Șoseaua Hîncesti 38 A.