a a a

ANUNȚ privind lansarea cursului de formare a evaluatorilor din diasporă

News

ANUNȚ privind lansarea cursului de formare a evaluatorilor din diasporă
27 January 2021
 

În scopul valorificării experienței profesionale a cetățenilor Republicii Moldova din diaspora, implicării acestora în activitățile de evaluare externă a calității programelor de studii și fortificării componentei de formare a experților evaluatori, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) anunță lansarea cursului Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de licență, studii superioare integrate și studii superioare de master.

Cursul are ca scop formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor de evaluare externă ale potențialilor experți-evaluatori și va avea o durată de 90 ore (3 credite ECTS), repartizate pe 3 module.

Primul modul presupune familiarizarea formabililor cu prevederile cadrului normativ european și național privind evaluarea externă. 

Al doilea modul este orientat pe formarea/ dezvoltarea/ consolidarea competențelor de evaluare externă a programelor de studii, utilizarea instrumentelor de lucru în procesul de evaluare și informarea privind rolul și atribuțiile  expertului-evaluator. 

Al treilea modul vizează elaborarea de către formabili, în mod individual sau în grup, a unui portofoliu. 

Grupul țintă:

  • reprezentanți ai mediului academic (cadre didactice cu titluri științifice/ științifico-didactice), cetățeni ai R. Moldova, implicați în activitatea didactică și/sau de cercetare în cadrul instituțiilor de învățământ/ cercetare din diaspora.
  • studenți, cetățeni ai R. Moldova, care își fac studiile la programe de studii superioare de licență, master sau doctorat în instituțiile de învățământ din diaspora.  

Sesiunile de instruire se vor realiza în format online. 

Perioada de înregistrare la curs: 27 ianuarie -19 februarie 2021. Doritorii sunt rugați să se înregistreze AICI.

Cursul va fi realizat în perioada 22 februarie - 10 martie 2021

Formabilii care vor finaliza cu succes cursul vor fi incluși în Registrul evaluatorilor ANACEC și implicați în evaluarea programelor de studii pe domeniul de competență.