a a a

În atenția instituțiilor prestatoare de servicii de formare profesională continuă

Press releases

În atenția instituțiilor prestatoare de servicii de formare profesională continuă
23 April 2021

În scopul asigurării calității în domeniul formării profesionale continue și în vederea respectării art. 115 alin. (1) lit. d) din Codul educației nr. 1544/2014 care stipulează că Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) evaluează instituțiile ofertante de programe de formare profesională, precum și programele acestora, în vederea autorizării de funcționare provizorie, acreditării și reacreditării în formarea continuă, vă informăm că:

1. Persoanele juridice care intenționează să presteze servicii de formare profesională continuă în contextul învățării pe tot parcursul vieții vor depune la ANACEC programele de formare profesională continuă și actele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 616/2016 în vederea autorizării de funcționare provizorie, acreditare.

2. După emiterea deciziei de autorizare de funcționare provizorie, acreditare, prestatorii de servicii de formare profesională continuă vor prezenta Ministerului Educației, Culturii și Cercetării programele de formare profesională continuă pentru coordonare în conformitate cu prevederile pct. 27 din Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.193/2017.

3. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va emite ordinul de autorizare de funcționare provizorie/acreditare sau neautorizare provizorie/neacreditare doar în baza deciziei ANACEC și va coordona programele de formare profesională continuă care au fost autorizate provizoriu/ acreditate.

4. Instituțiile prestatoare de servicii de formare  profesională continuă vor iniția prestarea serviciilor de formare profesională continuă după emiterea ordinului de autorizare de funcționare provizorie/acreditare.